Пишете ни!
Сончоглед Јаболко Компир Пиперка Домат Пченка Пченица Соја Малина Вишна Грозје Роза Шеќерна репка Шеќерна трска Srpski Makedonski Slovenščina Polski Portuguese Spanish Italiano Français English Русский 中国的
"Меѓусебни односи
на пченица
(Triticum vulgare)
и кукољ
(Agrostemma githago)
na кафеави почви и смолници"

Дипл. инж. Даница ГАЈИЌ
– докторска дисертација –

 

AGROSTEMIN®
е пронајдок на д-р Даница Гајиќ.
Се произведува според патентното досие бр. 32749 на Сојузната канцеларија
за патенти на СФРЈ

 

"Тој е целосно безопасен
за луѓето, животните (вклучително и пчелите)
и природната;
не бара посебни мерки на ХТЗ"

 

БУКВАР
примена и постигнати ефекти

 

ИНСТРУКЦИИ & ПРОСПЕКТИ

Упатство
( *.pdf – 43 str. 3,50 Mb )

Упатство
( "зелена" 9 стр. 0,54 Mb )
( "профи"  9 стр. 0,66 Mb )

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

AGROSTEMIN®
природен заштитник
на зрачење

Институт за нуклеарни науки "Винча", Белград, С Р Б И Ј А

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Златен медал
на Светската организација
за заштита
на интелектуалната сопственост
( W I P O )

 

E u r e k a  88.

 

Политика експрес
од 2 јули 1988 година

ГОРДОСТ НА СВОЈОТ НАРОД

"Агростемин"
на Српската академија на науките и уметностите претставен. Научно достигнување со кое секоја Академија на науките би била горда

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

Препорака на еминентни експерти

Strna žita

Д-р Милоје Сариќ, академик

П Ч Е Н И Ц А

 
 

Драго Трниниќ, дипл. инг.

ПЕЧЕНКА

Kukuruz
Šećerna repa

Д-р Ђоршо Круниќ

ШЕЌЕРНА РЕПКА

 
 

Д-р Владан Плажиниќ

СОЈА

Soja
Suncokret

Д-р Десимир Станојевиќ

СОНЧОГЛЕД

 
 

Д-р Драгана Девиќ Маришиќ

ТУТУН

Duvan
Povrće

Проф.д-р Бранка Лазиќ

ОВОШТАРСТВО

 
 

Д-р Слободан Драгутиновиќ

КОМПИР

Krompir
Grožđe, vinova loza i sadni material

Prof dr Lazar Avramov

ГРОЗЈЕ, ВИНОВА ЛОЗА
И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

 
 

Александар Аврамовиќ, дипл. инг.

ОВОШЈЕ

Voće
Livade&Pašnjaci

Д-р Слободан Драгутиновиќ

ЛИВОДИ

 
Copyright © 2006-2009 AGROSTEMIN