Пишете ни!
Сончоглед Јаболко Компир Пиперка Домат Пченка Пченица Соја Малина Вишна Грозје Роза Шеќерна репка Шеќерна трска Srpski Makedonski Slovenščina Polski Portuguese Spanish Italiano Français English Русский 中国的
"Меѓусебни односи
на пченица
(Triticum vulgare)
и кукољ
(Agrostemma githago)
na кафеави почви и смолници"

Дипл. инж. Даница ГАЈИЌ
– докторска дисертација –

 

AGROSTEMIN®
е пронајдок на д-р Даница Гајиќ.
Се произведува според патентното досие бр. 32749 на Сојузната канцеларија
за патенти на СФРЈ

 

"Тој е целосно безопасен
за луѓето, животните (вклучително и пчелите)
и природната;
не бара посебни мерки на ХТЗ"

 

БУКВАР
примена и постигнати ефекти

 

ИНСТРУКЦИИ & ПРОСПЕКТИ

Упатство
( *.pdf – 43 str. 3,50 Mb )

Упатство
( "зелена" 9 стр. 0,54 Mb )
( "профи"  9 стр. 0,66 Mb )

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

AGROSTEMIN®
природен заштитник
на зрачење

Институт за нуклеарни науки "Винча", Белград, С Р Б И Ј А

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Златен медал
на Светската организација
за заштита
на интелектуалната сопственост
( W I P O )

 

E u r e k a  88.

 

Политика експрес
од 2 јули 1988 година

ГОРДОСТ НА СВОЈОТ НАРОД

"Агростемин"
на Српската академија на науките и уметностите претставен. Научно достигнување со кое секоја Академија на науките би била горда

 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ   ТЕСТОВИ
  приказ резултатите  
( во Србија и во Светот )

 

ПРЕПОРАКИ
ОД  ЕМИНЕНТНИ  ЕКСПЕРТИ

 

Г А Л Е Р И Ј А

 

Земјоделство

  Žitarice

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Soja

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Kukuruz

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Suncokret

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Šećerna repa

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Šećerna trska

Упатство

Препорака

ДЕМО

 

Зеленчук

  Krompir Упатство
Препорака
Зборник
ДЕМО
  Kupus

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Paradajz

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Krastavac

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Paprika

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Lubenica, dinja, bundeva

Упатство

Препорака

ДЕМО

 

Овоштарство

  Jabuka, kruška Упатство
Препорака
Користете
Зборник
ДЕМО
  Višnja, trešnja

Упатство
Препорака
Користете
Зборник
ДЕМО

  Dunja, mušmula

Упатство
Препорака
Користете
ДЕМО

  Malina, jagoda, kupina

Упатство
Препорака
Користете
Зборник
ДЕМО

  Breskva, kajsija, nektarina

Упатство
Препорака
Користете
ДЕМО

  Borovnica, ogrozd, ribizla, drenjina

Упатство

Препорака

ДЕМО

  Šljiva

Упатство
Препорака
Користете
Зборник
ДЕМО

     
 

Лозарство

Тутун

  Grožđe, lozni sadni materijal, matičnjak loznih podloga

Упатство
Препорака
Користете
Зборник
ДЕМО

  Duvan Упатство
Препорака
Зборник
ДЕМО

 

     

Ливади

  Livadarstvo

Упатство

Препорака

ДЕМО

 

Садници                              

Лековити билки                              

Цвеќарство                              

Шумарство                              

Copyright © 2006-2009 AGROSTEMIN